VELKOMMEN TIL SKI OG FOTBALLKLUBBEN LYN (SFK)

Søk

Tingdokumenter 18.03.2014

TIngdokumenter 18.03.2014 kan lastes ned her:

Del 1

Del 2

 
Lyns Kunstauksjon

Lyns Kunstauksjon

Fredag 21. og lørdag 22 er det innsamling

Fredag 21. mars fra kl 15 -20 og lørdag 22. kl. 10 -15 vil klubben ta i mot kunst fra deg, som du ønsker at vi kan auksjonere bort til medlemmer og andre. Kunsten kan leveres i nevnte tidsrom i peisestuen på klubbhuset. Så gi bort bilder og skupturer! Vær med på å støtte klubben!

Det er satt følgende kriterier:

  • Kunsten som mottas må ha en antatt salgspris på minst 500,- kroner.
  • Kunsten må kunne bæres av én person.
  • Arrangør bestemmer hva som skal gjøres med usolgt kunst (til veldedig formål el lagres).
  • Arrangør er ikke ansvarlig for skader av noe slag på mottatt kunst.

Søndag 23. er det auksjon!

Søndag 23. mars arrangerer Lyn for først gang kunstauksjon, kunst medlemmene har donert til klubben. Klubbhuset åpner kl 10, og frem til kl 12 vil det være mulig å besiktige kunsten. Auksjonen vil begynne kl 12 og holdes i allrommet.

Det er satt følgende kriterier:

  • Potensielle kjøpere registrerer seg ved fremmøte – ingen kjøpsplikt.
  • Oppgjør finner sted umiddelbart, med kort eller kontant.
  • Kjøpt kunst tas med.
  • SFKs konto vil bli benyttet ved innbetaling.
  • 50 % av salgssummen går til SFK Lyn. Kjøper (du?) bestemmer hvilken klubb; SFK, Ski, Fotball eller Toppfotball, de resterende pengene skal gå til. Ingen mva.

Kafeen vil være åpen.  

Husk: for at auksjonen skal bli vellykket, trenger vi kunst i fra deg.

 

 

 
Det innkalles til ordinært Ting i Ski- og Fotballklubben LYN

Tirsdag 18. mars 2014 kl. 18:30

i Lyns klubbhus på Kringsjå

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen og saksliste

3. Velge dirigent (ordstyrer), referent og to personer til å undertegne Tingets protokoll.

4. Årsberetning fra:

a) Styret i SFK Lyn

b) Hyttekomiteen

c) Anleggskomiteen

5. Fremleggelse av

a) Regnskap pr. 31.12.13 i revidert stand

b) Revisors beretning

b) Kontrollkomiteens beretning

6. Fastsettelse av årskontingent med virkning fra 2015 - ingen endringsforslag

7. Budsjett for SFK Lyn for 2014

8. Bestemme lagets organisasjon - ingen endringsforslag

9. Bestemme hvilke lag som skal organiseres i klubben - ingen endringsforslag

10. Forslag til endringer i SFK Lyns lover - innstilling fra Lovkomiteen

11. Evt innkomne forslag

12. Valg - se valgkomiteens innstilling og klubbens lov § 21

Valg av:

a) leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer

b) fire medlemmer til styret i Stiftelsen Huldreheim, hvorav ett medlem samtidig skal

være medlem i klubbens styre

c) leder i hyttekomiteen

d) minst to medlemmer til kontrollkomitéen og to varamedlemmer

e) valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem

f) valg av revisor

g) representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.

13. Eventuelt

 

Forslag som skal behandles på Tinget må være tilsendt styret senest to uker før Tinget.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før

Tinget.

 

Oslo, 18. februar 2014

For styret i Ski- og Fotballklubben LYN

Egil Hatling

Styeleder

 
<< Start < Forrige 1 2 3 Neste > Siste >>

Side 1 av 3
grasrotandelen

DET SKJER I LYN

September 2014 Oktober 2014 November 2014
Ma Ti On To Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31